امید ابراهیمی
2 سال پیش
امید ابراهیمی
داش مهدي فقط و فقط ميخوام بگم مثل مرد براي خوشحالي مردم و كشورت جنگيدي تلاش كردي ???????? شرمنده همه مردم كشورمون شديم????
;