پیام صادقیان
12 ماه پیش
پیام صادقیان
آن گنج نهان در دل خانه پدرم بود هم تاج سرم بود، هم بال و پرم بود هر جا که ز من نام و نشاني طلبيدند آوازه نامش سند معتبرم بود پدرم روح بزرگت شاد وقرين رحمت ????????????
;