پیام صادقیان
4 ماه پیش
پیام صادقیان
به خاطر اين پيراهن مقدس همه کار کردم ، التماس کردم که برگردم ولي نگذاشتن که برگردم ?? به اميد فوتبال بازي ميکردم که برگردم ... ولي نشد هميشه هوادارتم و تعصبتو ميگشم ، مرسي که هيچوقت تنهام نگذاشتين و پشتم بوديد. ????????????
;