رامین رضاییان
3 سال پیش
رامین رضاییان
کسي را قضاوت نکنيد ، فقط براي اين که گناهانش با گناه هاي شما فرق دارد… اميدوارم هميشه سلامت و موفق باشيد????
;