رامین رضاییان
11 ماه پیش
رامین رضاییان
برايم مهم نيست از بيرون چگونه به نظر مي آيم… کساني که درونم را مي بينند برايم کافيند… براي آن هايي که از روي ظاهرم قضاوت ميکنند حرفي ندارم… با خود مي گويم بگذار همان بيرون بمانند... ????????
;