رامین رضاییان
11 ماه پیش
رامین رضاییان
من سخت تلاش مي‌کنم چون اهداف بزرگي دارم. مردم مي‌توانند من را دوست داشته باشند يا از من متنفر باشند ولي هرگز نمي‌توانند مرا قضاوت و متهم به تلاش نکردن بکنند ????.
;