رامین رضاییان
10 ماه پیش
رامین رضاییان
دنيا دو روز است، يک روز با تو و روز ديگر عليه تو روزي که با توست مغرور مشو و روزي که عليه توست نا اميد مشو زيرا هر دو پايان پذيرند … بگذاريد و بگذريد، ببينيد و دل نبنديد چشم بياندازيد و دل نبازيد، که دير يا زود بايد گذاشت و گذشت... يا علي???????? Never give up ??????
;