رامین رضاییان
سال پیش
رامین رضاییان
اين روزها تعصب و عشق را خيلي ها با پول عوض ميكنند مرد ميخواد پاي حرف و عشق و تعصب وايسي..???? دنيا دو روز است يك روز با تو و روز ديگر بر عليه توست. روزي كه با توست مغرور مشو و روزي كه عليه توست نااميد مشو زيرا هر دو پايان پذيرند... بگذاريد و بگذريد،ببينيد و دل نبنديد،چشم بياندازيد و دل نبازيد كه دير يا زود بايد گذاشت و گذشت... يا علي????
;