رامین رضاییان
10 ماه پیش
رامین رضاییان
سلام عزيزان... 7 ويديو از توپ هايي كه نزاشتم وارد دروازه وگل بشه را گذاشتم.. ميخوام بهترين را شما انتخاب كنيد... ممنون ميشم???? I have 7 different videos that I save a goal and take the bal out of the goal just on the line ... witch one do you think is the best ?????
;