رامین رضاییان
10 ماه پیش
رامین رضاییان
خوشبخت باشيد، همان باشيد که مي خواهيد... اگر ديگران آن را دوست ندارند، بگذاريد دوست نداشته باشند! ولي تو هميشه هماني باش که خودت دوست داري... يادتان باشد خوشبختي يک انتخاب است، خوشبختي راضي نگه داشتن همه نيست.... دوستون دارم...????????????
;