رامین رضاییان
11 ماه پیش
رامین رضاییان
اگر از درونتان صدايي شنيديد كه ميگفت: شما نميتوانيد به هدفتان برسيد پس با تمام وجود براي هدفت بجنگ و تلاش كن،به اين ترتيب ان صدا ساكت خواهد شد.... ميخواهم دعا کنم ؛براي مردم پاك سرزمينم ايران براي شاديِ دل‌هاي بي‌قرار مردم ايران، من آرزوي تمامِ مردمِ سرزمينم را آرزو مي‌کنم ??????????????
;