رئال مادرید
5 سال پیش
رئال مادرید
???????? #RMHistory Morientes showcased his scoring talent with five goals against Las Palmas in 2001/02. Morientes mostr? su talento goleador con 5 goles ante la U.D. Las Palmas en La Liga 2001/02. #HalaMadrid
;