رضا عنایتی
7 ماه پیش
رضا عنایتی
مراقب ريشه هايت باش اصيل كه باشى،از هر مانعى قوى ترى، جوانه ميزنى حتى اگر به ساقه ات تبر بزنند ??????????????????
;