رضا عنایتی
10 ماه پیش
رضا عنایتی
در بزرگراه زندگى،"راهت"راحت نخواهد بود! هر "چاله اى"،"چاره اى"به تو خواهد آموخت. براى جلوگيرى از پسرفت،"پس"بايد رفت....!!! ممنون از دعوت وزير ??????????????????
;