رضا عنایتی
6 ماه پیش
رضا عنایتی
مراقب ريشه هايت باش اصيل كه باشى، از هر مانعى قوى ترى، جوانه ميزنى حتى اگر به ساقه ات تبر بزنند ??????????????????
;