رضا عنایتی
سال پیش
رضا عنایتی
. . . در مسير موفقيت به انسان تنه هاى زيادى زده ميشود،برخى مى ايستند و وقتشان را تلف مى كنند و برخى نيز اهميت نداده و با آن ضربه سرعت بيشترى ميگيرند! تشكر ميكنم از مردم خوب شيراز و علي الخصوص ايل بزرگ قشقايي ??????
;