رضا عنایتی
7 ماه پیش
رضا عنایتی
اگر نگران دشواري هاي مسير رسيدن به هدف هستي اينو بدون که هيچ وقت شروع نميکني????????????
;