صادق بارانی
6 سال پیش
صادق بارانی
اينكه توقع داشته باشي زندگي باهات خوب باشه چون تو باهاش خوبي مثل اين ميمونه يه گرگ تورو نخوره چون تو هم اونو نميخوري ??????
;