صادق بارانی
5 سال پیش
صادق بارانی
همه ميخوان مارو بزنن زمين ... ولي داداشه گلم بزني زمين هوا ميره ????
;