امیرحسین صادقی
سال پیش
امیرحسین صادقی
‍ ????در جيب هايت يک مشت اميد بريز از چوب لباس چند رويا بردار روي گلدان ِ زندگي ات آبي بپاش و کفش همت بپوش ... باقي درست خواهد شد ...?????? سلام برقهرمان اسيا تاج كبير#استقلال ايران# چشم ميليونهاايرانى به همت وغيرت شماهاست#شيربچه هاي تاجى وقت جنگه# #دوشنبه‌تون_پراميد ?????????????????????4??
;