امیرحسین صادقی
7 ماه پیش
امیرحسین صادقی
هيچ کس اونقدر بي گناه نيست که بتونه زندگي ديگران رو قضاوت کنه پس سکوت لطفا...
;