امیرحسین صادقی
6 ماه پیش
امیرحسین صادقی
حرف دل ميليون هاهوادار باشگاه بزرگ استقلال#جناب سلطانى فرشماتومقام عدالتين يعنى برابرى#لطفا به تيم محبوبه من رسيدگي كنين????????????#هواداران_استقلال #باتشكر
;