امیرحسین صادقی
سال پیش
امیرحسین صادقی
از علقمه آمدي بگو ياس کجاست گلواژه عشق و شور و احساس کجاست دستت به کمر گرفته اي لب بگشا بابا تو بگو! عمويم عباس کجاست؟
;