امیرحسین صادقی
ماه پیش
امیرحسین صادقی
تسليت به باشگاه پرسپوليس وهمه هواداران اين تيم درگذشت كاپيتان بزرگ ومحبوب مرحوم(جعفركاشانى)شخص خودمن كه انگيزه پيشرفت من توباشگاه بزرگ شاهين بود????????
;