سعید عزت اللهی
11 ماه پیش
سعید عزت اللهی
. پُشتِ تمام آرزوهاي تو "خدا" ايستاده است... كافيست به "حكمت"ش ايمان داشته باشي تا "قِسمتت سرِ راهَت قرار بگيرد... "او را بخوانيد تا شما را اجابت كند..." #خدايا_به_اميد_تو#?????? #saeedezatolahi#iran#national#team#
;