سعید عزت اللهی
11 ماه پیش
سعید عزت اللهی
. وقتي ما دعا ميکنيم، خدا بيشتر ازچيزي که ماميگوييم ميشنود، بيشترازچيزي که ماميخواهيم اجابت ميکند، بيشترازچيزي که ماتصور ميکنيم ميدهد... درزمان خودش واز راه خودش ...?????? . . .دِلتنگتون بودم عزيزان?? . . پ.ن : عكس قديمى هستش?? #saeedezatolahi#iran#سعيد_عزت_الهي#pic#
;