سعید عزت اللهی
6 ماه پیش
سعید عزت اللهی
. گاهى روزها انسان ها از بعضى از سرنوشت ها دلسرد ميشن و دنيا رو به شكلِ بدى ميبينن... شايد امروز هم براى من همين اتفاق افتاده چون واقعاً از شدت ناراحتى و بد شانسى خيلى احساس بدى دارم... . امّا تنها چيزى كه در قلبم يكم از اين درد رو كاهش ميده، اعتماد به رضاى خدا??? و بعد از اون شما مردمى هستين كه من و امثال من هرچى داريم از شما هاست. . به شخصه هروقت كه با پيراهن تيم ملى ايران چه در جام جهانى و چه در بقيه بازى ها به ميدان رفتم فارغ از هرچيزى فقط به دنبال شاد كردن شما و سربلندى تيم ملى بودم وبراى كمك به هم تيمى ها و تيم ملى هر چه در توان داشتم گذاشتم . و اميدوارم تونسته باشم ذره اى در اين كار موفق بوده باشم???? و دلتون راضى باشه از من به عنوان يه سرباز?? . در آخر خواستم بگم كه متأسفانه به علت مصدوميت ام نميتونم براى جبران مهربونياتون و دلگرمى هايى كه در طول اين مدت كه مصدوم بودم به من دادين،در جام ملتهاى آسيا حضور داشته باشم?? ولى از همينجا دست تكتكتون رو ميبوسم و اميدوارم بهترين اتفاق ها براى تيم ملى و بازيكن ها در بازيهاى آسيايى رخ بده???? . . #سعيد_عزت_الهي# ???? iran ?? let’s do it
;