سعید عزت اللهی
4 سال پیش
سعید عزت اللهی
و خدايى كه عزت و ذلت دست اوست و اوست كه به آدم نون قلبش رو ميده نه نون....??????????????بالا سرى????
;