سعید عزت اللهی
5 سال پیش
سعید عزت اللهی
Ba dadashiiiye golaaam @mortezapouraliganji ishalah k az borde emruz lezat borde bashiiin va in bordo be hamaton taghdim mikonim??????
;