سعید عزت اللهی
5 سال پیش
سعید عزت اللهی
آدمهاي ساده را دوست دارم " بوي ناب آدم مي دهند" ساده که مي‌شوي حجم نداري ، جايي نمي‌گيري ، زود به‌ ياد مي آيي و دير از خاطر ميروي ساده که مي‌شوي، کوچک مي‌شوي، توي دل هرکسي جا مي‌شوي، ساده که ميشوي، پاک مي ماني. ?????????? Rozee khubii dashte bashiiin va b omid e movafaghiyate tim melli tu bazi ba oman va japon??luv u all??????
;