سعید عزت اللهی
4 سال پیش
سعید عزت اللهی
در نبرد بين روزهاي سخت و انسان هاي سخت اين انسان هاي سخت هستند که باقي مي مانند نه روزهاي سخت... #kheylii#dooseton#daraaam#????????#mercc#k#hastin#الله#??
;