سعید عزت اللهی
5 سال پیش
سعید عزت اللهی
اينجا دنياست .. هيچ چيز جاي ِخودش نيست ! زنـدگي آدم هـــا قلب هـا يا يکي بي دل است ! يا دو دل ! يکي هم اينجــا… بي تــو …… دل توي ِ دلش نيست ... مي خواهم خودم را بزنم به آن راه همان راهي که تو هميشه از آن مي رفتي شايد دوباره همديگر را ديديم ... ???? ruz bekheyr...??
;