سعید عزت اللهی
5 سال پیش
سعید عزت اللهی
وقتي به يکي ثابت کردي دوسش داري منتظر رفتنش باش!! اين يه قانونه ... يه قانوني که ردخور نداره ... #ghanon#??#vali#faghat#bala#sari#hast#hamishebaham#asheghetam#الله#? ?
;