سعید عزت اللهی
4 سال پیش
سعید عزت اللهی
?? يادخدااااااا ارام بخش دلهاست... در هر ثانيه صدايش بزن!! روزت را متبرك كن با نام و ياد خدا??????? خدا صداى بندهايش را دوست دارد... ??خدايا شكرت به خاطر تمام چيزهايى كه دارم??الله??
;