سعید عزت اللهی
4 سال پیش
سعید عزت اللهی
?????? هرکس هر اندازه هم فقير باشد ، ميتواند چيزي ببخشد ما مي توانيم ببخشيم : انديشه عشق واژه اي شيرين لبخندي محبت آميز نغمه اي روح افزا دستي ياريگر يا هرآنچه ممکن است به قلبي شکسته آرامش دهد . دنيا بيش از پول ، به عشق و همدلي نياز دارد????
;