سعید عزت اللهی
4 سال پیش
سعید عزت اللهی
يك شب به يادموندنى در كنار همشهرى و كمدين محبوب كشورمون (حامد آهنگى) عزيزم??كه بعد از يه برد دلچسب برابر عمان حسابى با اجراى فوق العاده اش خستگى رو از تنمون بيرون برد.بهتون پيشنهاد ميكنم براى اينكه يه شب فقط بخنديد و لذت ببرين به نمايش دوست گلم و همكاراى هنرمندش سر بزنيد?? @hamedahangi @hamedahangi @hamedahangi
;