سعید عزت اللهی
4 سال پیش
سعید عزت اللهی
خــــــــــدايا درياب اين بنده ات را... بنده اے کہ تو خنده هاش گفت: خـــــــــــــــدايا شـــــــــــکرت !! و تو گريہ هاش گفت: خــــــــدا بــــــــــزرگه !! و وقتي ادمات دلشو شکستن گفت: مــــــــــنم خدايے دارم...???? #خدايا#خودت#عالممى#پس#سپردم#به#خودت#هرآنچه#...
;