سعید عزت اللهی
4 سال پیش
سعید عزت اللهی
ناراحت شدن بعد از يک حقيقت، بهتر از تسکين يافتن، با يک دروغ است... ??????????
;