سعید عزت اللهی
6 سال پیش
سعید عزت اللهی
چه زيبا گفت دكتر شريعتى كه: در دنيايى كه روح ما يه روزى ما را رها ميكند،چه انتظار از ديگران است!!! اميدوارم تو اين سالِ جديد بيشتر قدر عزيزانمون رو بدونيم و از كنارِ هم بودن نهايت استفاده رو بكنيم...??????
;