سعید عزت اللهی
3 سال پیش
سعید عزت اللهی
???????? امروز آنقدر سرگرم دوست داشتن زندگي باش که هيچ فرصتي براي نفرت نداشته باشي هر روز فرصتي تازه است تا بهتر از ديروز باشي... ???????????????????? خدايا هميشه مديونت هستم و هرچه دارم از توست،پس شكر،شكر،شكرِ اين نعمتهات???? #خدا#سعيد_عزت_الهى#iran#football#player#khoda#tim#melli#fc#rostov#
;