سعید عزت اللهی
6 سال پیش
سعید عزت اللهی
پدر واژه كميست براى وصف تو مرد چون كه تو براى من غير از پدر يك الگو تمام عيارى،يك دوست خوب كه مانند دوستى هاى اين زمانه از روى نياز به يكديگر نيست از روى دلسوزى براى يكديگره... يك مربى كه من امروزه خودم رو مديون زحمت ها و سختى هاى هست كه باهم كشيديم و تو در اين راه چه سرما و چه گرما حتى تو برف كنارم بودى كه من احساسِ ضعف نكنم... و از همه مهم تر يه معلّم كسى كه بهم ياد دادى تو اين روزگارى كه خيلى ها نون چرب زبانى و ظاهر نمايى شون رو ميخورن من خودم باشم و فقط سر در برابر خداوند خم كنم و مراد ام رو از اون طلب كنم نه بنده اش... مرد من همه چيمو مديون تو هستم مرسى كه هستى???? الان كه اينجام فقط براى سربلندى شما اينجام واسه اينكه گوشه اى از اون همه محبتتون رو جبران كنم. اميدوارم خدا اين عزت رو بهم بده... ولادت امام على (ع) بر همه مبارك????
;