سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
آندره واشکويچ و گير تورستيسون نمايندگان فيفا جهت ارزيابي ساختار تشکيلاتي و پروژه هاي فوروارد فيفا عصر امروز با حضور در مرکز ملي فوتبال از کليه امکانات اين مرکز بازديد کردند. اعضاي فيفا روز گذشته و امروز نيز با حضور در فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ فوتبال به منظور ارزيابي ساختار تشکيلاتي و پروژه هاي فوروارد فيفا، جلساتي را با مسئولين مربوطه برگزار کردند.
;