سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
?? گزارش تصويري : * کميسيون شهرسازي و معماري 1- بررسي طرح سبزه ميدان مينودر 2- بررسي وضعيت مجتمع رفاهي پرسنل شهرداري ??/ارديبهشت/??
;