سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
‍ ??توجه و رسيدگي شهرداري به زمين خاکي چوبيندر. ?به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين، سعيد دقيقي رئيس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر در جلسه علني پارلمان محلي طي سخناني اظهار کرد: ??يک قطعه زمين خاکي در چوبيندر وجود دارد که بسياري از علاقه مندان به ورزش در شهر اقباليه و چوبيندر از آن استفاده ميکنند که درحال حاضر شرايط خوبي ندارد، در زماني كه در كشور سالهاست زمين هاي خاكي به چمن مصنوعي تبديل شده است در دوره قبل شورا زميني در منطقه چوبيندر با هزينه ششصد ميليوني افتتاح شده است كه صدمات تنفسي بسياري را به ورزشكاران مي زند و هر چند در دفعات مختلف توسط سازمان فرهنگي، ورزشي بهسازي شد اما بايستي يکسري تغييرات اساسي در آن صورت گيرد. ??وي تاکيد کرد: لازم است تا در اين زمين از چمن مصنوعي استفاده شود تا علاقه مندان به ورزش بتوانند به راحتي در اين مکان ورزش کنند. ??دقيقي همچنين از عدم تحقق وعده شهرداري بابت پاداش صعود تيم بسکتبال به ليگ دسته يک انتقاد کرد و گفت: ??قرار شد به بازيکنان تيم بسکتبال حدود 50 درصد مبلغ قرار داد بابت پاداش پرداخت شود که تا به امروز محقق نشده است ضرورت دارد که هر چه سريعتر اين موضوع ا
;