سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
روز جمعه اي ديگر و بازديد از پروژه هاي عمراني محلات جنوب شهر در کنار مهندس بهنام زاده شهردار منطقه يك بهمراه دوچرخه ... بازديد چند ساعته ما از پل امام رضا آغاز شد كه مباحث مرتبط به اسفالت پارکينگ و خيابان کناره پل و مباحث ظاهري پل در مرحله پاياني قرار دارد . به اعتقادم نعشي غول پيكر در دل باغستان بانماو ظاهري خشن جنوب شهر قزوين رادل ازرده كرده است واقعا بر چه أساس واصولي اين پروژه درگذشته تعريف شده است ؟!!بالغ بر 400 ميليارد هزينه برشهر و شهروندقزوين براي هيچ!!؟کاسبان وساکنين ناراضي و معترض ...البته ناگفته نماندزير پل سايه و مسير ايمن و خوبي براي دوچرخه سواري بود تنها نکته مثبت !??به محل احداث بوستان بانوان بمساحت ? هکتار در ضلع جنوبي پل رفتيم كه به سرعت در حال أجراست و‌ خبر هاي خوشي بهمراه دارد ان شالله تاکمتراز يكسال ديگر خدمات شاياني به بانوان جنوب شهر خواهد داد پيست پياده روي ،دوچرخه سواري ،سالن ورزشي و فضاي سبز دلنشين و ابنماهاي زيبا دران طراحي شده است ...در ادامه به محل پروژه فرهنگسراي منتظري رفتيم پيشرفت70درصد دارد به اميد خدا 2000 متر مربع فضاي‌فرهنگي و هنري به مردم شريف جنوب شهر خدمت رساني خواهد ك
;