سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
‍ ??در قزوين هيچ يک از پروژه هاي در قالب سرمايه گذاري سرانجام خوبي نداشتند رأي مردم حق الناس است قبل از أجراي هر پروژه و در زمان تصويب در بودجه مي بايست با تفكر و تحقيق رأي داد ... ?به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قروين، سعيد دقيقي عضو پارلمان محلي در جلسه علني صحن شورا که با حضور معاون عمراني شهردار و گزارش پروژه هاي عمراني شهر برگزار شد طي سخناني گفت: ??ما نگرانيم اتفاقي که براي پروژه هاي پونک، الهيه و بادامستان افتاد براي برج تجاري و اداري حکم آباد نيز بيافتد، چرا که متاسفانه پروژه هايي که درقالب سرمايه گذاري در شهر به تصويب رسيد هيچ کدام سرانجام خوبي نداشتند. ??وي افزود: پروژه حکم آباد که وضعيت بهتري از بقيه پروژه ها دارد چرا تعطيل شده است و چه زماني به مرحله پيش فروش مي رسد اينها سوالاتي است که بايستي هرچه زودتر تعيين و تکليف شود. ??وي در خصوص پروژه هفت دره و اظهارات يکي از اعضا مبني بر توقف اين پروژه خاطر نشان کرد: ??اين پروژه در سالهاي اخير مورد بحث و بررسي اعضاي شورا قرار گرفت و ان زمان راي به اجراي اين پروژه داده شد، حالا نبايد با تکرار سوالات مانع انجام اين پروژه فاخر شويم، متاسفانه تا بحث
;