سعید دقیقی
6 ماه پیش
سعید دقیقی
گزيده اي از صحبت هاي مرتبط با پروژه هاي سافاري پارک ،مخازن آبي (درياچه )و کمربندي شرق در جلسه کميسيون محيط زيست و خدمات شهري با حضور آقايان پسنديده مديريت سازمان محيط زيست ،آقاي ملکي مديريت آب منطقه اي ،مشاورين طرح هاي مرتبط با مباحث آبي و سافاري پارک ،آقاي ميراشه مديريت پارک فدک ،آقايان علمي و حافظي مديران شهري و اعضا شورا درمورد مباحث و مطالعات زيست محيطي مخازن آبي فدک ،سافاري پارک ،کمربندي شرق ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شد که آقايان پسنديده و ملکي تماما بر رعايت اصول اين پروژه ها صحت گذاشته و به اين موضوع اشاره داشتند که با اتمام اين پروژه ها خدمات شاياني به شهروندان قزويني اشاره داشت متاسفانه در فضاي مجازي بدون مطالعه و در جهت جلب رضايت مخاطبين خاص به موضوعاتي اشاره شد که کارشناسي و بدون مطالعه بود اميد است با تلاش مجموعه مديريت شهري در آينده نزديک با اتمام تمامي پروژه هاي عمراني با حفظ محيط زيست و باغستان سنتي و جذب گردشگر خدمات شاياني به شهروندان و همه کساني که قزوين را بعنوان مقصد گردشگري انتخاب مي کنند بدهيم ... #قزوين #شورا #شهرداري
;