سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
سفر يک روز بهمراه دبير کل محترم فدراسيون فوتبال آقاي دکتر شکوري و عوامل اجرايي و مشاور عالي فدراسيون جناب آقاي ساکت در مسابقات فوتسال زير ?? سال آسيا به شهر دوست داشتني تبريز و تجديد خاطرات گذشته ...ياد اور مي شوم براي اولين بارمسابقات قهرماني آسيا در ايران برگزار شد که از نکات مهم آن جذب گردشگر خارجي ،تمرکز زدايي از پايتخت ،جذب درآمد از محل برگزاري ،تربيت نيرو هاي متخصص اجرايي و جذب اسپانسر و ميزباني شايسته از شاخص هاي نيکوي اين مسابقات بود و فقط تلخي شکست باخت ايران به ژاپن در سي ثانيه آخر خستگي را به جان عوامل اجرايي فدراسيون دو چندان کرد...در ادامه ،ديدار با جناب آقاي دکتر دبيري عضو شايسته شوراي شهر تبريز و بازي دورهمي با دوستان تبريزي کمي غم شکست را تسکين داد ...ان شالله با تفکر جديد جناب آقاي تاج و با اعتمادي که به جوانان شده و مشاوره و حمايت مديران با تجربه همچون آقايان ساکت و کفاشيان در ساختار فدراسيون فوتبال با سازماندهي و برنامه ريزي بلند مدت اتفاقات خوبي براي فوتبال رقم خواهيم زد ...
;