سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
حضور يک روزه جناب آقاي مهندس تاج رياست فدراسيون فوتبال در استان قزوين ...در اين ديدار مباحث فوتبال پايه ،حمايت از تيم فوتبال کاسپين ،مجمع ساليانه هيات فوتبال ،بحث احداث کمپ تيم‌هاي ملي فوتبال در فدک ،توسعه زيرساخت فوتبال ساحلي مورد بحث و بررسي قرار گرفت اميد است با حمايت مقامات کشوري و استاني اتفاقات خوبي در استان قزوين رقم بخورد ...
;