سعید دقیقی
سال پیش
سعید دقیقی
??نخستين اجلاس "مجمع مشورتي روساي کميسيون هاي شهرسازي و معماري کلانشهرها و مراکز استان ها" با حضور محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي، پيروز حناچي شهردار تهران و علي اعطا رييس کميته معماري و طرح هاي شهري کميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران و با حضور روساي کميسيون هاي شهرسازي و معماري شوراهاي اسلامي کلانشهرها و مراکز استان ها به ميزباني شوراي شهر تهران ?? در اين اجلاس روساي کميسيون هاي شهرسازي و معماري شوراهاي شهر کلانشهرها به بيان دغدغه هاي خود در حوزه شهرسازي و معماري پرداختند. ??اين اجلاس توسط کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران برگزار شده است ...
;